Tallinna NNKÜ-NMKÜ Aastakoosolek

22. märts  Katrin Ohno. Kommentaarid: 1
Tallinna NNKÜ-NMKÜ liikmete üldkoosolek toimub 26. aprillil kell 17.30 koht täpsustamisel

NB! Liikmemaks 2011 aasta eest  tasuda enne aastakoosolekut summas 9.59 (täiskasvanud) 3.20 (kooliealised) arveldusarvele 10022000070008.


Tänaste  juhatuse liikmete valitsemisaeg – 2 aastat – jõuab lõpule.

Liikmete üldkoosolekul toimuvad järgmise Tallinna NNKÜ-NMKÜ juhatuse valimised. Valitav juhatuse liige peab olema valmis ühingu tegevusele kaasa aitama juhatuse liikme kohustustes ajavahemikus aprill 2011 – aprill 2013 k.a.

Kandideerimistingimused:
1. Kandideerida saavad vähemalt 18. aastased Tallinna NNKÜ-NMKÜ liikmed

2. Kandidaat omab ühingu töö tegemiseks vähemalt 20-30 tundi kuus vaba aega

3. Kandidaat ei ole kohtulikult karistatud

Kandidaadid esitavad hiljemalt 10. aprilliks 2011 aadressile tallinn@ymca.ee:

- Avalduse, et nad soovivad kandideerida;
- CV või elulookirjeldus vabas vormis
- Vastavad kirjalikult järgmistele küsimustele:

·      Miks soovid kandideerida Tallinna NNKÜ-NMKÜ juhatusse?

·      Missuguses valdkonnas oled tegev? Kirjelda oma peamisi
tegevusvaldkondi ja saavutusi oma praeguses töökohas/organisatsioonis.

·      Milline on sinu kogemus mittetulunduse ja noorsootöö valdkonnas?

·      Kuidas oled siiamaani seotud olnud YMCA tööga? Kirjelda oma senist panust YMCA tegevusse.

·      Mida peate enda tugevateks külgedeks, millest Teil Tallinna NNKÜ-NMKÜ juhatuse liikmena oleks töös kasu?

·      Missuguseid valdkondi sooviksite juhatuse liikmena arendada või millega tegeleda?


Aastakoosoleku päevakord

 1. Reglemendi kohaldamine
 2. Juhatuse aruanne tehtud töö kohta aastatel 2009-11
 3. Tegevus- ja finantsaruanne 2010
 4. Suuremate projektide ettekanded:
 • -       Rannapungerja Noortelaager
 • -       Naistetöö, projekt Lahtihyüe
 • -       Terve Eesti Laps
 • -       Ten Sing 
 • -       Heategevusoksjon
 • -       ICCP 
 1. Revisjonikomisjoni ettekanne
 2. Juhatuse kandidaatide esitlemine (iga kandidaat max.5 minutit)
 3. Valimisprotseduur
 4. Valimistulemuste teatavaks tegemine
 5. Tallinna NNKÜ-NMKÜ tegevuskava ja teated
 6. Lõppsõna

“Aastakoosolekul osalemine on iga liikme kohustus ja ühtlasi tähtis võimalus panustada ühingu töösse, et kujundada NMKÜ-st just endale kõige sobivam organisatsioon!"

12221252555852523622202125 cdcdeöfrnfmgvngnngttt g flgf 1. veebruar 2016
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: