Liikmete Aastakoosolek

26. apr  Katrin Ohno. Kommentaarid: 0
Tallinna YMCA Liikmete Aastakoosolek toimub 17. mail 2013 Pikk tn 39 II korrus.


Üldkoosoleku päevakord: 

1.    Päevakorra kinnitamine

 - Reglemendi kohaldamine

 - juhataja ja protokollija kinnitamine

 - häältelugemiskomisjoni liikmete kinnitamine

2.    Juhatuse tegevusaruanne 2012

3.    Peasekretäri tegevusarunne 2012

4.    Revisjonikomisjoni aruanne 2012 majandus-ja tegevusaasta kohta

5.    2013 eelarve ja tegevus

6.    2013 aasta eelarve kinnitamine.

7.    Juhatuse  uue liikme (liikmete) valimine ja kinnitamine uueks tegevusajaks.

8.    Revisjoni komisjoni valimine

9.    Sõnavõtud

10.Üldkoosoleku lõpetamine

 

 

Palun tasuda 2013 liikmemaks hiljemalt 16 mai 2013 Tallinna NNKÜ-NMKÜ arveldusarvele 10022000070008.

10 eurot (täiskasvanud)

3 eurot (kooliealised)

 

NB! Aastakoosolekul osalemine on iga liikme kohustus

 

 

Ootame ka uusi liikmeid Tallinna NNKÜ-NMKÜ juhatusse:

 

Kandideerimistingimused:

1. Kandideerida saavad vähemalt 18. aastased Tallinna NNKÜ-NMKÜ liikmed

2. Kandidaat omab ühingu töö tegemiseks vähemalt 20-30 tundi kuus vaba aega

3. Kandidaat ei ole kohtulikult karistatud

 


Kandidaadid esitavad hiljemalt 30. aprilliks 2013 aadressile tallinn@ymca.ee:


- Avalduse, et nad soovivad kandideerida;
- CV või elulookirjeldus vabas vormis
- Vastavad kirjalikult järgmistele küsimustele:

·      Miks soovid kandideerida Tallinna NNKÜ-NMKÜ juhatusse?

·      Missuguses valdkonnas oled tegev? Kirjelda oma peamisi
tegevusvaldkondi ja saavutusi oma praeguses töökohas/organisatsioonis.

·      Milline on sinu kogemus mittetulunduse ja noorsootöö valdkonnas?

·      Kuidas oled siiamaani seotud olnud YMCA tööga?

·      Mida peate enda tugevateks külgedeks, millest Teil Tallinna NNKÜ-NMKÜ juhatuse liikmena oleks töös kasu?

 

 

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: